آموزش

GE Jenbacher, mtu, ShengDong, gas engine,gas genset,ین باخر،موتور گازسوز، medenus,chp

مشاوره تأمین و خدمات ژنراتورهای گازسوز

En

آموزش

 

برگزاری آموزش برای موتور ژنراتورهای گاز سوز از دیگر امکانات قابل ارائه توسط شرکت " آریا مولد پارسیان " بوده که با توجه به برگزاری سه دوره توسط پرسنل دوره دیده این شرکت و حضور مدرسین شرکت GE Jenbacher برای شرکت ملی گاز برگزار شده است.

از مهم ترین بخشهای آموزش میتوان به شبیه سازی مشکلات احتمالی طی شرایط بهره برداری اشاره نمود که باعث افزایش توان عیب یابی پرسنل بهره بردار و افزایش سطح توان بهره برداری خواهد بود.