تبدیل دیزل به دو گانه سوز

GE Jenbacher, mtu, ShengDong, gas engine,gas genset,ین باخر،موتور گازسوز، medenus,chp،دوگانه سوز

مشاوره تأمین و خدمات ژنراتورهای گازسوز

En

تبدیل دیزل به دو گانه سوز

با توجه به اهمیت استفاده از گاز طبیعی به عنوان یک سوخت پاک و ارزان برای تولید الکتریسیته در ژنراتورهای برق  پیستونی (احتراق داخلی)، رویکرد جدید در بکارگیری تکنولوژی تبدیل موتورهای دیزل به موتورهای دوگانه سوز(گاز و گازوئیل همزمان) بدون افت توان خروجی ژنراتور یک راه کار بسیار مفید در استفاده بهینه از دیزل ژنراتور های موجود برای تولید برق با گاز طبیعی میباشد.

مفهوم  دوگانه سوز شدن دیزل ژنراتور ها مبحث جدیدی نیست، آدولف دیزل به عنوان مخترع موتورهای احتراق داخلی دیزلی از اوایل 1900 میلادی آزمایشات مختلفی را بر روی دوگانه سوز شدن موتورهای دیزل آغاز نمود.

طی این زمان گاز طبیعی به دو دلیل مهم مورد توجه خاص قرار گرفت:

1- خصوصیات احتراقی گاز طبیعی به شکل قابل قبولی با طراحی های موتور دیزل سازگار بود.

2- توسعه زیر ساختهای توزیع به شکلی پیشرفت نمود که این منبع پاک انرژی را برای همه قابل دسترس، اقتصادی و جایگزینی مناسب برای سوخت های مشابه نمود.

طی قرن بیستم، متدهای متنوع و مختلفی برای بهینه ساختن گاز طبیعی به عنوان سوخت موتورهای دیزلی بوجود آمده است. با اینحال دقت و توجه در به کارگیری گاز طبیعی در موتورهای دیزلی تا به آنجا اهمیت دارد که افزایش آن میتواند باعث خسارت جدی به محفظه احتراق و موتور گردد. بنابراین به کارگیری برخی متدهای کاملاً غیر علمی و حساب نشده( که گاهاً توسط برخی سودجویان در بازار کار و افرادی که هیچ تخصصی در درک سیستمهای کنترل گازسوز ندارند ارائه میگردد) میتواند در خوش بینانه ترین شرایط باعث کاهش توان موتور و در شرایط بدتر باعث آسیب دیدن موتور گردد.

این در حالیست که با استفاده از پیشرفته ترین سیستمهای میکروپروسسوری، سنسورهای دقیق و مکانیزمهای کنترل گاز و گازوئیل بطور همزمان میتوان مصرف گازوئیل را حتی تا 90% کاهش داده بدون آنکه توان خروجی موتور کاهش یابد و یا اینکه عکس العمل موتور در زمان بارگیری با لختی مواجه شود.

استفاده ترکیبی از گاز طبیعی و گازوئیل به طور همزمان در سیستم دوگانه سوز در مقایسه با سوخت دیزل و یا گاز بصورت سوخت واحد دارای مزایایی است که برخی از آنه به شرح ذیل میباشد.

-قابلیت افزایش زمان کارکرد موتور.

-کاهش قابل توجه ذخیره گازوئیل مورد نیاز.

-کاهش هزینه سرمایه به ازاء هر کیلو وات از توان خروجی موتور.

-اطمینان بخشی بیشتر به سیستم با توجه به دو منبع انرژی.

-کاهش هزینه تعمیر و نکهداری در مقایسه با سوخت گازوئیل.

-کاهش چشمگیر آلایندکپگی اگزوز در مقایسه با گازوئیل.