سرویس و تعمیرات

ژنراتور گازسوز

مشاوره تأمین و خدمات ژنراتورهای گازسوز

En

سرویس و تعمیرات

 

شرکت " آریا مولد پارسیان " با اتکا به پرسنل کارآزموده و با تجربه و دانش کافی در خصوص موتورهای گازسوز، توانائی لازم برای انجام هرگونه سرویس و تعمیرات دوره ای و همچنین تعمیرات اساسی این قبیل موتور ژنراتورهای گازسوز را دارا بوده و مشاوره لازم در این خصوص را فراهم خواهد نمود.

این شرکت همچنین  با توجه به انجام تعمیرات مختلف ژنراتورهای گازسوز GE Jenbacher در ایران آمادگی لازم جهت بررسی و ارائه خدمات به سایر موتورهای گاز سوز مانند Caterpillar, Perkins, MTU  و غیره را خواهد داشت.