آریا مولد پارسیان

ژنراتور گازسوز,Dual Fuel,GE Jenbacher,Gas Engine,دوگانه سوز

مشاوره تأمین و خدمات ژنراتورهای گازسوز

En

تماس با ما

E- mail : Info@aryamovaled.com

 moshiri74@yahoo.com  

Tel:  +98 21 444 40 059

455 69 444  21  98+ 

Fax: +98 21 444 69 417


فرم تماس با ما